Dag 2

Publisert 2. desember 2021. Skrevet av Petter Berg

Dag 2

Da er det tid for første «oppgave»!

Misteltein (Viscum album) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har spist mer enn to blader eller 5 bær fra en misteltein.

Hvilken farge er det på bærene på misteltein?

Rød
Hvit
Grønn
Hedmark IKT