Dig. lunsj

Vi arrangerer digital lunsj-møter med utvalgte temaer innen IT. På denne nettsiden kan du se de planlagte møtene og temaene vi skal snakke om.

Disse lunsj-møtene er uformelle, hvor du som deltager kan få en kjapp gjennomgang av et eller flere temaer, og hvor du kan stille spørsmål og være med på diskusjoner.

Møtene varer i ca 45 minutter, hvor det er satt av ca 10 minutter til en innledning med generelle nyheter fra oss i Hedmark IKT, etterfylt av 5-10 minutter presentasjon av temaet. Resten av tiden blir brukt til «småprat» om det som ble presentert. Du har så klart mulighet til å kose deg med lunsjen din og bare lytte. Chatten vil være aktiv, så du kan også stille spørsmål der. Alle spørsmål som kommer, som vi ikke klarer å svare opp, vil bli tatt med videre og besvart senere.

Forslag til tema?

Hedmark IKT