Dig. lunsj 20.01.2022 – Den største sikkerhetstrusselen på flere år

Publisert 6. januar 2022. Skrevet av Petter Berg

Når: 20. januar kl 11.00

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år. Vi er blant mange milioner som ble rammet av et sikkerhetshull i systemet Log4J. Vi snakker om hvordan vi takler denne trusselen.

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år.

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Hedmark IKT