Dig. lunsj 06.01.2022 – Sikkerprint

Publisert 2. desember 2021. Skrevet av Petter Berg

Når: 6. januar kl 11.00

Tema: Sikkerprint – Hvilken muligheter finnes?

Foredragsholdere:

Ove Magnus Olafsen

IKT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Sikkerprint

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Hedmark IKT