Dig. lunsj 02.12.21 – Løspengevirus og phishing

Publisert 2. desember 2021. Skrevet av Petter Berg

Når: 2. desember kl 11.00

Tema: Løspengevirus og phishing

Opptak:

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Løspengevirus og phishing

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Hedmark IKT