Deltakelse i IKT-SU

Følgende er representert i deltakelse i IKT SU
(Samarbeidsarena mellom Sykehuset Innlandet og kommunene):

Per-Ivar Sveheim (Bestiller) – Kongsvinger kommune
Håvard Helland – Hedmark IKT

Hedmark IKT