Velferdsteknologi mot 2025

Kjerneløsning

Tildeling av kontrakt til Sensio, oppstart av arbeid med implementering

Les mer

Lokale løsninger

Implementering

Les mer

Lokale løsninger

Anskaffelse av lokale løsninger

Les mer

Lokale løsninger

Utarbeidelse av kravspesifikasjoner

Les mer

Kjerneløsning

Implementering

Les mer

Kjerneløsning

Evaluering og endelig valg av leverandør av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Les mer

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon inkludert juridiske avklaringer

Les mer

Publisering av konkurransegrunnlag

Les mer

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon Utarbeidelse av samarbeidsavtaler i Hedmark IKT-samarbeidet

Les mer

Utarbeidelse av prosjektdokumenter

Utarbeidelse av prosjektdokumenter og underlag til kravspesifikasjon

Les mer

Gjennomføring av markedsdialog

Les mer

Forberedelse til markedsdialog

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Les mer

Vedtak i Hedmark IKT

Styret for anskaffelse av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Les mer

Utarbeidelse av utredningen

Utredning – Velferdsteknologiske løsninger mot 2020 for HIKT-samarbeidet

Les mer
Hedmark IKT