M365

Leveringsfase organisasjonene

Suksesspådriverne gjennomfører opplæring av «sine» ansatte

Les mer

Nettverk for suksesspådriverne

Etablering av nettverk og opplæring av suksesspådriverne

Les mer

Nettverk for suksesspådriverne

Forankringsfase i ledergruppene Etablering av samhandlingsregler Oppsett av veiviser, teams, kompass mm

Les mer

Forstudie og Visjonsfase

Kartlegging og etablering av gevinstmål GAP- analyse Kartlegging Teknisk M365 (inkl. klient, sikkerhet og lisens) Organisasjon (1:1 intervju og spørreundersøkelse) Workshops for å avdekke: Gevinstero Prioriteringer (faser) Overordnet bilde av brukeradopsjon Risiko mot gevinst

Les mer

Kick OFF møte med prosjektgruppen

Les mer
Hedmark IKT