CMDBuild

CMDBuild logo

CMDBuild er kjernen i dokumentasjonsløsningen til Hedmark IKT og er fri programvare.

Løsningen er svært konfigurerbar og vi har selv laget datamodellen for hva vi ønsker å lagre om hver konfigurasjonsenhet. Data fra CMDBuild blir brukt i å automatisere flere jobber. For eksempel henter vi ut data herfra for å automatisk konfigurere DHCP.

Dette er eksempler på hva som blir lagret i CMDBuild:

  1. Databaser
  2. DHCP-oppsett
  3. Leverandører/partnere
  4. Brannmurer
  5. Skrivere
  6. Servere
  7. Switcher
  8. Annet nettverksutstyr
  9. IP-adresser
  10. Systemer
Hedmark IKT