Besøksrestriksjoner i Hedmark IKT’s lokaler

Publisert 12. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Det vil bli innført besøksrestriksjoner i Hedmark-IKT’s lokaler på Kjonerud og Rasta. Dette er som en direkte følger av at Hedmark IKT defineres som en del av de 15 samfunnskritiske funksjonene som må opprettholdes og hvor det således innføres restriksjoner for å sikre drift.

Vi setter opp en plakat ved inngangspartiet og vil be eventuelle besøkende om å ringe nummeret som står oppført på plakaten. Vi anmoder alle om å respektere dette.

Hedmark IKT