Begrensninger i leveranse av utstyr

Publisert 13. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Lagerbeholdning av utstyr hos Hedmark IKT 16.3.2020 kl. 13.00
Vi har fått en del henvendelser fra kommunene om vår lagerbeholdning av utstyr – da spesielt bærbare PC’er. Her vil vi opplyse om at det restlageret vi hadde til disposisjon nå er tatt i bruk og har ikke mer på lager. Vi oppfordrer kommunene til å sjekke tilgjengelige pc’er i egne kommuner. Det viser seg at det står mye brukenes utstyr der.

Hedmark IKT registrerer nå potensielle leveranseproblemer fra ulike leverandører som effekt av Coronaviruset. Vi må derfor forvente forsinkelser på leveranser av enkelte typer utstyr framover. Les mer her

Det har kommet inn spørsmål fra kommunene om det kan opprettes systemer som muliggjør at de som IKKE har bærbar PC kan benytte sin egen PC i såkalt sikker sone og om tilgang til systemer ala «sikker sone» og journalsystemer/helse gis tilgang til på bærbare, HIKT-eide Laptops? (Type Cittrix/ica Klient eller lignende)?

Hedmark IKT oppfordrer i denne forbindelsen først og fremst til å fokusere på de to vanlige fjerntilgangsløsningene vi opererer med. Det er vanlig fjerntilgang og fjerntilgang i sikker sone. Disse to løsningene skal langt på vei dekke behovet til våre kunder. Disse løsningene har vi gode og sikre rutiner for og det er derfor ikke ønskelig på nåværende tidspunkt å bringe inn nye løsninger som sikkerhetsmessig ikke er tilfredsstillende. 

Bestillinger av eventuelle nye tilganger gjøres via selvbetjeningsportalen.

Ta med PC/laptop hjem fra jobb?
Har man anledning til å ta med PC/laptop hjem fra jobben må man sørge for å få fjerntilgang innstallert på dette utstyret før man kan benytte det hjemmefra. Følg vanlige prosedyrer for bestilling av fjerntilgang via selvbetjeningsportalen.

Bruk av nettbrett/Ipad hjemmefra
Å arbeide fra et nettbrett er som de aller fleste vet ikke den beste løsningen. Men de som ikke har noen andre løsninger tilgjengelig kan ved Ipad’er fra Hedmark IKT få tilgang til Officepakka og Outlook. Av sikkerhetsmessige grunner er det kun nettbrett merket fra Hedmark IKT som anbefales til denne type bruk. Leder må her avklare og prioritere bruk av en slik løsning.

Hedmark IKT