Brukerundersøkelsen for 2019 er avsluttet

Leverandøren av verktøyet vi har benyttet i forbindelse med brukerundersøkelsen – Netigate , har trukket ut 10 heldige vinnere av hvert sitt gavekort pålydende kr. 500,-.Alle vinnerne er kontaktet og vi har fått veldig hyggelige tilbakemeldinger fra dem. Igjen, en spesiell takk til alle som tok seg tid til å svare på årets brukerundersøkelse for […]

Les mer

CMDBuild

CMDBuild er kjernen i dokumentasjonsløsningen til Hedmark IKT og er fri programvare. Løsningen er svært konfigurerbar og vi har selv laget datamodellen for hva vi ønsker å lagre om hver konfigurasjonsenhet. Data fra CMDBuild blir brukt i å automatisere flere jobber. For eksempel henter vi ut data herfra for å automatisk konfigurere DHCP. Dette er […]

Les mer

Nye kommunenummer fra 1.1. 2020

1.1.2020 får alle kommuner nye kommunenummer. Dette kommer som en følger av at fylkeskommuner slår seg sammen. Kommunenes to første sifre skal være identiske med fylkesnummerets to første sifre. Dette innebærer at alle kommunene i Hedmark og Oppland vil bli berørt med bakgrunn i at begge disse fylkene slår seg sammen til Innlandet Fylkeskommune fra […]

Les mer
Hedmark IKT