Organisering og ansatte

Hedmark IKT er fra 1.oktober 2019 organisert i fire avdelinger:

Klikk i organisasjonskartet for å få opp mer informasjon om avdelingene og de ansatte.

Hemdark IKT Organisasjonskart 20191031 image/svg+xml Hemdark IKT Organisasjonskart 20191031 Audun Wangen Strategisk utviklingog digitalisering Drift Løsninger ogarkitektur Stab- og støttefunksjoner Daglig leder
Hedmark IKT