Ansatte og organisering

Hedmark IKT er fra 1.oktober 2019 organisert i fire avdelinger:

Hedmark IKT