Oppdatert. Visma: Problemer med synkronisering VFS-HRM/arkivsystem

Oppdatert 03.05:  HIKT  ser indikasjoner på at dette også berører oppdatering av elever siden  torsdag forrige uke.  Andre har også lagt til  kommentarer på Visma Community at de opplever elever som ikke oppdateres.

Visma har oppdaget at det er problemer med synkronisering

  • Fra HRM-system til VFS (ansattoppdatering)
  • Fra VSF til arkivsystem

Dette påvirker oppdatering fra HRM til VFS .  Oppdateringen (synkroniseringen) skjer en gang i døgnet.

 

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 2/5 2022 kl 13:09
  • Til: 4/5 2022 kl 00:00
Hedmark IKT