Viktig informasjon vedrørende svindel

Vi opplever et større angrep mot våre e-post-servere!

Les mer på våre web-sider:  https://www.hedmark-ikt.no/viktig-informasjon-vedrorende-svindel/

Du finner også en FAQ der, svar på ofte stilte spørsmål.

Hedmark IKT har jobbet igjennom natten for å kartlegge omfanget og hvordan dette har spredd seg til ansatte i de 7 kommunene og andre kunder av våre løsninger. På bakgrunn av dette har vi gjort flere tiltak for å avgrense omfanget av problemet.

For de aller fleste ansatte skal e-post i dag i hovedsak fungere normalt. Unntaket er e-poster med Word-filer. Ansatte skal ikke kunne åpne Word-filer i e-poster, og vil heller ikke kunne motta e-poster med Word-filer, disse vil bli stoppet av e-postsystemet. Vi oppfordrer samtidig om at ansatte er på vakt med e-poster man ikke er helt sikre på, dette gjelder også andre type vedlegg.

Ansatte vil få varsel fra e-postsystemet hvis e-poster med Word-filer er stoppet. Disse vil ikke bli slettet, men de vil inntil videre bli holdt igjen av e-postsystemet.

Mange ansatte vil oppleve at PCen har restartet seg selv. Dette er et grep vi har igangsatt for å beskytte ansatte PC bedre.

Vi henstiller alle ansatte om varsomhet og tålmodighet i en slik situasjon, spesielt rundt bruk av e-post i dag. Vi ber også om forståelse om at vi vil ha ekstra stor pågang på vårt driftsenter og brukerstøtte, og vi ber dere søke informasjon på Hedmark IKT sine nettsider og kommunens egne kanaler.

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 2/9 2020 kl 08:15
  • Til: 3/9 2020 kl 00:00
Hedmark IKT