Vedlikehold Roverudhjemmet.

Tregheter og ustabilt samband på Roverud Alders- og sjukehjem.

Eidsiva har bestilt  vask av fiber på begge sider av linken. Vedlikehold er avtalt med lokasjonen.

Dette vil gi nedetid  og ustabiliteter :  Tirsdag 16. mars 0800 – 1500

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 15/3 2021 kl 13:47
  • Til: 17/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT