Løst – Utskriftsproblemer i Hamar rådhus, Klukstuen og Hamar Kirke

Oppdatering kl 12.30

Utskriftsproblemene er nå løst.

kl 10.00

Det er problemer med utskriftskø for sikker print. Leverandør er inne og bistår.
Hedmark IKT beklager ulempene dette medfører våre brukere!

Hedmark IKT