Tilgang til Kommunal Desktop

27.05.2020 kl 10:10. Nå skal problemstillingen vedr. NAV pålogging til Kommunal desktop være løst

 

HIKT har opplevd utfordringer med tilgang til kommunal desktopp i dag 27.05.2020

Det ser ut til å være løst for kommunalt ansatte, men ikke for NAV brukere.

HIKT jobber videre med problemstillingen

Hedmark IKT