Stange rådhus: Strømutkobling 4. juli

Stange Energi:

Rådhuset vil kobles ut SØNDAG 04.07.2021 kl 18:00 – ca 00:00 pga arbeid i forsyningsnettet.

NAV, bygget Sparebanken og Stange Energi vil bli strømløse ca 30 min i en periode mellom 22:00 – 00:00.

Dette vil også ta ned alle datatjenester på Stange sykehjem da de er tilkoblet via rådhuset.

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 30/6 2021 kl 10:07
  • Til: 5/7 2021 kl 09:00
Hedmark IKT