Skooler og feil med OneDrive

Det er et globalt problem med  et system som Skooler bruker for å flytte filer mellom Onedrives. Dette lager problemer for  distribusjon og  innlevering av dokumenter fra Onedrive mot Skooler.  Rettetid er anslått til 1 – 3 timer.

Hedmark IKT