Oppdatert. søkefunksjon stoppes på kommunenes internett-sider pga sårbarhet

Oppdatert søndag 12.12 kl 21:32

Søkefunksjonen er startet igjen.  Det er utført  tiltak for å kunne gjøre dette.

Det er lovet en fiks  for å løse dette permanent  i løpet av mandag 13.12.  Denne vil bli installert så raskt som mulig.

 

Søkefunksjon stoppes midlertidig  på kommunenes internet-sider

Det har  i helgen vært  oppslag  flere steder angående en  sårbarhet i et Apache loggverktøy.  Det ha vært arbeidet med dette i helgen hos HIKT for å gå igjennom alle mulige applikasjoner eller verktøy som kan være berørt av dette.

Det er funnet  en mulig sårbarhet  knyttet til kommunenes web-sider, nærmere bestemt søkefunksjonen.   Vi velger derfor å stoppe denne tjenesten  til dette er avklart med leverandør Corepublish mandag morgen.

Dette  betyr at internet-sidene fungerer  på de fleste områder. Problemer for bruker vil oppstå hvis man bruker søkefeltet « hva kan vi hjelpe deg med?»  Bruker vil da kun få opp en hvit side uten informasjon av noen art.  Vanlige sider, slik som f.eks  Korona- informasjon, vil fungere uten problemer.

Tjenesten åpnes igjen så snart nøvendige tiltak i samråd med  leverandør er utført.

Denne informasjonen vil bli oppdatert.

 

 

 

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 12/12 2021 kl 21:11
  • Til: 13/12 2021 kl 12:51
Hedmark IKT