Problemer med mapping av O: i Nord

Det er problemer med å mappe opp O: i Nord. Vi jobber med en løsning. Antatt rettetid er 11:30.

Med vennlig hilsen
Hedmark IKT

Hedmark IKT