Problemer med innkommende epost fra gmail.com

Det er for tiden problemer med innkommende epost fra Google (gmail.com) som skyldes at flere av IP-adressene hos Google har blitt svartlistet. Dette medfører at veldig mange epost blir avvist inntil Google har løst problemene sine.

Vennlig hilsen
Hedmark IKT

Hedmark IKT