Problemer med innkommende epost fra gmail.com

Det er for tiden problemer med innkommende epost fra Google (gmail.com) som skyldes at flere av IP-adressene hos Google har blitt svartlistet. Dette medfører at veldig mange epost blir avvist inntil Google har løst problemene sine.

Vennlig hilsen
Hedmark IKT

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 29/7 2020 kl 00:00
  • Til: 7/8 2020 kl 00:00
Hedmark IKT