Problemer med Epost over Fjerntilgang

Det meldes  fra flere brukere at de har problemer med  epost, Outlook.  Epost greier ikke koble seg til  løsningen slik at epost kan sendes eller mottas. Det er ofte en  gul varsel trekant med tekst som sier «Kan ikke koble til» nederst  på epost-vinduet.

Det jobbes med å løse dette.

Hedmark IKT