Planlagt vedlikehold -Visma Flyt skole

Visma Flyt Skole, VFS, Vil bli utilgjengelig  grunnet vedlikehold

Onsdag 30. september  kl 21:00 – kl 22:00

planlagt nedetid i perioden er 10 minutter

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 30/9 2021 kl 10:24
  • Til: 1/10 2021 kl 00:00
Hedmark IKT