Planlagt vedlikehold 14. – 20. desember

Det vil være «frys» på planlagte endringer uke  52 og 53 pga juleferien. Kun kritisk  feilretting vil bli utført.

Uke 51:

ID 208  Stange kommune
Emne Flytting av filområder til ny tjener
Beskrivelse Flyttes da  nåværende tjener fases ut.
Påvirkning  brukere Flere fagprogram vil bli berørt av dette:
Familia, Socio, Winmed samt overføring til Agresso blir utilgjengelig eller ustabilt i perioden.
Gerica vil få nedetid  rundt 30 minutter i løpet av perioden
Start 14.12.2020 20:00
Slutt 14.12.2020 22:00
ID 208  Hamar kommune
Emne Flytting av filområder til ny tjener
Beskrivelse Flyttes da  nåværende tjener fases ut.
Påvirkning  brukere Flere fagprogram vil bli berørt av dette:
Familia, Socio samt overføring til Agresso blir utilgjengelig eller ustabilt i perioden.
Gerica vil få nedetid  rundt 30 minutter i løpet av perioden
Start 15.12.2020 20:00
Slutt 15.12.2020 22:00
ID 581  Alle kunder
Emne Ny sikker utskriftskø
Beskrivelse Alternativ for raskere utskrift av filformat PDF.
Påvirkning  brukere Ingen  direkte påvirkning for sluttbruker.
Start 15.12.2020 13:00
Slutt 18.12.2020 13:00
ID 634  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering  av  Debian.
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering for sikkerhet og stabilitet
Påvirkning  brukere Ustabilitet og kort nedetid for  intranet og web-portaler.
Start 15.12.2020 16:00
Slutt 15.12.2020 21:00
ID 532  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Ny versjon av VmWare tools
Påvirkning  brukere Skal ikke påvirke sluttbruker.  Kan bli  tregheter ved pålogging
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 21:00
ID 599  Alle kunder
Emne Fagprogram Pureservice, Oppgradering
Beskrivelse Rutinemessig oppgradering til ny versjon
Påvirkning  brukere Selvbetjeningsportal og Pureservice som saksbehandlingsverktøy
vil være nede mens oppgraderingen pågår
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 19:00
ID 603  Alle kunder
Emne Test aggregat
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring av reservestrøms aggregat
Påvirkning  brukere Påvirker ikke bruker
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 19:00
ID 618  Alle kunder
Emne Sentral drift, Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering  av sikkerhet
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd i perioden.
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 21:00
ID 625  Løten kommune
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Ny versjon av VmWare tools
Påvirkning  brukere Kort brudd for tekniske styringssystem
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 19:00
ID 628  Alle kunder
Emne Endring av lastbalansering.
Beskrivelse Bedre stabilitet  og  mindre sårbarhet for nettverkstrafikk
Påvirkning  brukere Brukere som allerede er innlogget vil ikke bli påvirket.
Ny innlogging  via citrix  vil være utilgjenglig i perioden (eks sikre applikasjoner som Gerica, Profil)
Alle som bruker BYOD vil miste oppkobling i perioden
De fleste Nettsider  vil bli påvirket, bla kommunenes hjemmesider
Pålogging for NAV
Start 15.12.2020 18:00
Slutt 15.12.2020 21:00
ID 623   Grue, Hamar, Hikt, KF, Løten og Stange
Emne Utvidelse av lagringsområder
Beskrivelse Nødvendig med utvidelser  av kapasitet.
Påvirkning  brukere Inntil 5 minutters nedetid i perioden for lagring til:
Avdelingsområder
Prosjektområder
GIS-områder
Hjemmekatalog
Start 15.12.2020 19:00
Slutt 15.12.2020 20:00
ID 605  Kartsamarbeid  sør
Emne Fagprogream Lokal Matrikkel oppgradering
Beskrivelse Ny verson , utføres av leverandør
Påvirkning  brukere Ustabilitet i Komtek  hele perioden
Start 16.12.2020 08:00
Slutt 16.12.2020 16:00
ID 629  Kongsvinger, Grue , Hias, Nord- Sør-Odal
Emne Fagprogram Visma Enterprise, Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon,  2020.2 til 2020.3
Påvirkning  brukere Alle Enterprisemoduler blir utilgjengelig i perioden
Start 16.12.2020 15:30
Slutt 16.12.2020 21:00
ID 617    Sør-Odal, Grue, Kongsvinger , GBI
Emne Fagprogram Visma Ressursstyring, Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon 2020.3. Leverandør utfører
Påvirkning  brukere Programmet utilgjengelig i hele perioden
Start 18.12.2020 12:00
Slutt 18.12.2020 16:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 11/12 2020 kl 12:28
  • Til: 21/12 2020 kl 00:00
Hedmark IKT