Planlagt vedlikehold uke 50, 7. – 14. desember

ID 529  Alle Kunder
Emne Terminalserver miljø, Oppgradering av Citrix Workspace App
Beskrivelse Frivillig installasjon ut desember.  Mer informasjon vil bli gitt.
Påvirkning  brukere Frivillig installasjon.
Start 04.12.2020 08:00
Slutt
ID 610  Alle Kunder
Emne Lagring, endre oppsett av disk i personaliseringsløsning
Beskrivelse Hindre at disker mangler hos bruker
Påvirkning  brukere Ingen direkte  påvirkning på sluttbruker utover nevnt i beskrivelse
Start 07.12.2020 10:00
Slutt 09.12.2020 16:00
ID 598  Alle kunder
Emne Oppgradering av Prosjektportalen
Beskrivelse Ny versjon.
Påvirkning  brukere Tjenesten vil være ustabil/utilgjengelig i perioden.
Start 07.12.2020 19:30
Slutt 07.12.2020 21:30
ID 565 HIKT – alle kunder
Emne Flytting av nummerserier fra Telenor til Phonero IPT
Beskrivelse Overgang til IPT da  analoge kobberlinjer  fases ut av Telenor
Påvirkning  brukere Helpdesk-nummer til Hedmark IKT blir utilgjengelig i perioden
Start 08.12.2020 08:00
Slutt 08.12.2020 08:15
ID 604 Alle kunder
Emne Fagprogram Gemini VA og Portal, Oppgradering
Beskrivelse Leverandør oppgraderer til siste hovedversjon, samt flytter databaser
Påvirkning  brukere Gemini VA vil bli delvis utilgjengelig, ingen påvirkning på Portal
Start 08.12.2020 08:00
Slutt 08.12.2020 16:00
ID 593  Hias
Emne Fagprogram Corporater integrasjon, nye Webservicer økonomi
Beskrivelse Bestilling fra kunde, utføres av Visma
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker.
Start 08.12.2020 12:00
Slutt 08.12.2020 16:00
ID 599  Alle kunder, HIKT
Emne Fagprogram Purservice, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon
Påvirkning  brukere Selvbetjeningsportal og  Pureservice saksbehandling utilgjengelig i perioden
Start 08.12.2020 18:00
Slutt 08.12.2020 19:00
ID 613  Hamar kommune
Emne Fagprogram Wintid, oppgradering
Beskrivelse Ny versjon, med år 2021
Påvirkning  brukere Påvirker ikke stempling inn/ut da stemplingsterminaler lagrer stemplingsdata.  Wintid ellers blir utilgjengelig i perioden
Start 08.12.2020 18:00
Slutt 08.12.2020 21:00
ID 208  Løten kommune
Emne Flytting av filområder til ny tjener
Beskrivelse Flyttes da  nåværende tjener må byttes pga alder
Påvirkning  brukere Flere fagprogram vil bli berøret av dette:
Familia, Socio samt overføring til Agresso blir utilgjengelig eller ustabilt i perioden.
Gerica vil få nedetid  rundt 30 minitter i løpet av perioden
Start 08.12.2020 20:00
Slutt 08.12.2020 22:00
ID 532  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Ny versjon av VmWare tools
Påvirkning  brukere Nedetid berørte tjenester 5 – 20 minutter pr tjeneste i perioden
Berørte tjenester/kunder:
Hamar , Løten Stange:
Agresso
HsPro
Gerica
Familia
Socio
Kongsvinger:
RiskManager
Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue:
Profil
Velferd
HsPro
Sør-Odal:
Familia
Flyvo
Nord-Odal, Grue:
ShiftManager
Hedmark Revisjon:
Power Office
Start 08.12.2020 18:00
Slutt 08.12.2020 21:00
ID 570  Kongsvinger kommune
Emne Oppgradering av strømfordelere i rådhus
Beskrivelse Berører datarom i rådhuset
Påvirkning  brukere Skal ikke  berøre brukere i Kongsvinger annet enn mulig kort brudd. Det er redundans i oppkobling mot Eidsiva og HIKT  i løsningen i Kongsvinger.
Start 11.12.2020 16:00
Slutt 13.12.2020 23:45

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 4/12 2020 kl 14:26
  • Til: 14/12 2020 kl 00:00
Hedmark IKT