Planlagt vedlikehold uke 49, 30. nov – 6. des

ID 289  Sør-Odal kommune
Emne ​Innføring av Acos Eiendomsmodul
Beskrivelse Utføres av Acos og HIKT
Påvirkning  brukere Påvirker ikke  sluttbruker  i Acos
Start 30.11.2020 08:00
Slutt 01.12.2020 08:00
ID 590  Sør-Odal, Nord-Odal og Løten
Emne Oppgradering FRI5, Webbooking, og Forening
Beskrivelse Utføres av sikkerhetsmessige årsaker
Påvirkning  brukere Utilgjengelig for kundene i perioden
Start 30.11.2020 16:00
Slutt 30.11.2020 19:00
ID 594  Hamar kommune
Emne Eidsiva: Varsel om kritisk arbeid
Beskrivelse Varslet vedlikehold som medfører  utilgjengelige tjenester
Påvirkning  brukere Estimert nedetid 15 minutter i perioden for:
TFF Hesteskoen 6
Hamar Krematorium
Start 01.12.2020 00:00
Slutt 01.12.2020 00:30
ID  UTSATT! 565 HIKT – alle kunder
Emne Flytting av nummerserier fra Telenor til Phonero IPT
Beskrivelse Overgang til IPT da  analoge kobberlinjer  fases ut av Telenor
Påvirkning  brukere Helpdesk-nummer til Hedmark IKT blir utilgjengelig i perioden
Start 01.12.2020 08:00
Slutt 01.12.2020 08:15
ID 593  Hias
Emne Visma Enterprise , sette opp to nye Webservices
Beskrivelse Intergrasjon mot Corporater
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 01.12.2020 09:00
Slutt 01.12.2020 16:00
ID 564  Alle kunder
Emne Testkjøring reservestrømsaggregat
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 01.12.2020 18:00
Slutt 01.12.2020 19:00
ID 595  Alle kunder
Emne Oppgradering av Citrix, terminalservermiljø
Beskrivelse Storefrontservere til 1912 CU1
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 01.12.2020 18:00
Slutt 01.12.2020 21:00
ID 589  Sør-Odal kommune
Emne Oppgradering HK data Oppvekst
Beskrivelse Ny versjon tilgjenglig
Påvirkning  brukere En times  utilgjengelighet i perioden
Start 01.12.2020 19:00
Slutt 01.12.2020 21:00
ID 591  Hamar kommune
Emne Oppgradering HK data Oppvekst
Beskrivelse Ny versjon tilgjenglig
Påvirkning  brukere En times  utilgjengelighet i perioden
Start 01.12.2020 19:00
Slutt 01.12.2020 21:00
ID 582  Hamar kommune,  Sirkula
Emne Eidsiva: planlagt arbeid
Beskrivelse Planlagt vedlikehold
Påvirkning  brukere Nedetid  i hele perioden for:
Bolig Ajerhagan 43
Storhamarhallen
Bolig Vang Øverenga
Klukhagan barnehage
Bolig Ajerhagan 43
HIKT, TFF Øståsvegen
Kommuneentreprenøren
HIKT, TFF Lageråvegen
Sirkula Gålåsholmen KP
Sirkula brakkerigg
Hedmark landbruk
Start 03.12.2020 00:05
Slutt 03.12.2020 00:20
ID 583  Hamar kommune
Emne Eidsiva: planlagt arbeid
Beskrivelse Planlagt vedlikehold
Påvirkning  brukere Nedetid  i hele perioden for:
Ajer barnehage
Ajer ungdomsskole
Bolig Vest Sigurd Jarls Gate 25
Distrikt Vest Prestrudsenteret
Hamar katedralskole – helsesøster
Hamar Kulturhus
Jønsrudløkka barnehage
Klukstuen omsorgssenter
Martodden barnehage
Prestrud barnehage
Prestrud skole
Skramstad barnehage
Solvang skole Hamar
Storhamar Kirke
Storhamar skole
Storhamar videregående skole
Triangelgården AS
Vestenga barnehage
Vestre Torg P-hus
Voksenopplæringen for innvandrere på Hamar
Start 03.12.2020 00:05
Slutt 03.12.2020 00:20
ID 561  Kongsvinger, Grue, Givas og  GIB
Emne Eidsiva: planlagt arbeid
Beskrivelse Planlagt vedlikehold
Påvirkning  brukere Nedetid i hele perioden for:
GIVAS – Kirkenær renseanlegg
Glåmdal brannvesen Grue brannstasjon
Jernbanevegen 70 bofellesskap
Gromungen barnehage avd Namnå
Grue rådhus
Thoresplassen bofellesskap
Pelerudsgutua 25 bofellesskap
Grue kirkekontor
Gruehallen
Solungen barnehage
Pelerudsgutua 1 bofellesskap
Kongsvinger kommune  har en redundant løsning ,
og  vil kun merke noe  treghet og kortevarige brudd.
Start 03.12.2020 00:00
Slutt 03.12.2020 06:00
ID 587  Alle kunder
Emne Ny profil for elever  på nettbrett
Beskrivelse Hindrer  nedlasting og  installasjon av  uønsket app
Påvirkning  brukere Elevers nettbrett. Vil ikke  merkes ved normalt bruk
Start
Slutt

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 27/11 2020 kl 13:32
  • Til: 7/12 2020 kl 00:00
Hedmark IKT