Planlagt vedlikehold uke 48, 23. – 29. november

ID 573  Stange kommune, Løten kommune
Emne Eidsiva: planlagt arbeid
Beskrivelse Kritisk arbeid
Påvirkning  brukere Nedetid  i hele perioden for:
Alv Kjøsveg 8 D ALV KJØSVEG 2340 LØTEN
Arstad skole
Drengestua, Ottestad
Enerhaugen barnehage
Enhet for helsetjenester i hjemmet ROMEDALSVEGEN 2335 STANGE
Espa skole og barnehage KJELDSRUDENGA 2338 ESPA
Feier Stange KIRKEVEGEN 2335 STANGE
Grønvoldvegen 13 bofellesskap GRØNVOLDVEGEN 2335 STANGE
Hedmark IKT, Gartnervegen
Helsesøster Stange LJØSTADVEGEN 2335 STANGE
HIKT, Hedmark Revisjon KILDEVEGEN 2340 LØTEN
HIKT, Hias renseanlegg
HIKT, Kultur og fritid STORGATA 2335 STANGE
HIKT, Sirkula Stange gjenvinningsstasjon HANSRUDVEGEN 2335 STANGE
HIKT, Ådalsbrukvegen ÅDALSBRUKVEGEN 2340 LØTEN
Hoberg barnehage
Hoberg skole
Holmlund barnehage
Høgmyr bofellskap TORSTADVEGEN 2335 STANGE
Jønsberg landbruksskole
Kvennhaugen dagsenter GRINDERENGSLETTA 2340 LØTEN
Lille Kjonerud bofellesskap
Linjevegen 78 bofellesskap
Linjevegen 79 bofellesskap
Lund oppvekstsenter GAMMALSRUDVEGEN 2340 LØTEN
Løten helsetun SYKEHUSVEGEN 2340 LØTEN
Løten Kommune KILDEVEGEN 2340 LØTEN
Løten Legesenter STASJONSVEGEN 2340 LØTEN
Løten ungdomsskole SKOLEVEGEN 2340 LØTEN
Løtenhallen SKOLEVEGEN 2340 LØTEN
Maskinstasjonen LJØSTADVEGEN 2335 STANGE
Megabygget Løten STASJONSVEGEN 2340 LØTEN
Meierigården Stange STORGATA 2335 STANGE
Navneberget barnehage NAVNEBERGET 2335 STANGE
Nedre Tømte barnehage
Nordstad barnehage
Nordstad bofellesskap
Nybovegen 28 bofellesskap
Ottestad helse og omsorgssenter
Ottestad Ungdomskole
Rekomfaret 5 bofellesskap
Romedal barnehage MOMYRVEGEN 2334 ROMEDAL
Romedal ungdomsskole MÅGÅRDVEGEN 2334 ROMEDAL
Ryli barnehage RYLIVEGEN 2340 LØTEN
Stange bibliotek SKOLEGATA 2335 STANGE
Stange kommune MÅGÅRDVEGEN 2334 ROMEDAL
Stange Kommune STORGATA 2335 STANGE
Stange Kulturskole SKOLEGATA 2335 STANGE
Stange skole KONGSVEGEN 2335 STANGE
Stange ungdomskole KONGSVEGEN 2335 STANGE
Steinerskolen på Hedemarken
Tangen barnehage REFLING HAGENS VEG 2337 TANGEN
TFF, (Ottestad pleie og omsorggsenter)
Torstadvegen 48 B bofellesskap TORSTADVEGEN 2335 STANGE
Ungdommens hus VENSLIVEGEN 2340 LØTEN
Vallset barnehage NORDLUNDVEGEN 2330 VALLSET
Vallset bo og servicesenter SKALBERGVEGEN 2330 VALLSET
Vallset skole RIFSRUDVEGEN 2330 VALLSET
Østvang oppvekstsenter ØSTVANGVEGEN 2340 LØTEN
Ådalsbruk oppvekstsenter OLAROVEGEN 2345 ÅDALSBRUK
Åsbygda skole SJØVEGEN 2332 ÅSVANG
Start 24.11.2020 00:05
Slutt 24.11.2020 00:20
ID 565  Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Løten, Hamar, Stange
Emne Flytting av nummerserier fra Telenor til Phonero IPT
Beskrivelse Overgang til IPT da  analoge kobberlinjer  fases ut av Telenor
Alle Inn- og utgående linjer til telefonsentralene  flyttes over.
Alle telefonnummer  til/fra  telefonsentral blir utilgjengelige noen minutter i forbindelse med flyttingen.
24.11 kl 0800:  Kongsvinger og Løtens nummer flyttes
25.11 kl 0800:  De resterende  nummer flyttes
Start 24.11.2020 08:00
Slutt 25.11.2020 09:00
ID 566  Hedmark Revisjon
Emne Flytte Uniflow kopimaskiner til ny tjener
Beskrivelse Ny sikkerprintløsning
Påvirkning  brukere Alle må registrere kort på nytt. Utskrift til sikkerprint blir utilgjengelig for alle store deler av dagen migrering pågår.Ny sikkerprint kø må brukes etter migrering. Informasjon blir sendt i forkant.I tillegg vil direkte utskrift til printer fjernes (må gå gjennom sikkerprint).
Start 24.11.2020 08:00
Slutt 24.11.2020 09:00
ID 532 Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Ny versjon av VmWare tools
Påvirkning  brukere Nedetid berørte tjenester 5 – 20 minutter pr tjeneste i perioden
Berørte tjenester/kunder:
Alle kunder og de fleste tjenester  vil bli berørt.
25.11 KL 06:30  Systemx, og Kinosystemer
Start 24.11.2020 18:00
Slutt 25.11.2020 06:30
ID 543  Alle kunder
Emne Oppgradering av XenApp i  Citrix, terminalservermiljø
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, feilretting fra forrige oppdatering.
Påvirkning  brukere Påvirker ikke brukere
Start 24.10.2020 18:00
Slutt 24.10.2020 21:00
ID 562  Hamar – og Stange kommune
Emne Fjerner » Gjestenett» på gammel trådløs løsning
Beskrivelse Løsningen er avviklet, sikkerhets utfordring
Påvirkning  brukere Trådløst gjestenett ikke tilgjengelig for:
Ajerhagen 43
Ingeberg bhg
Hoberg bhg
Holmlund bhg
Navneberget bhg
Start 24.11.2020 18:00
Slutt
ID 287  Sør-Odal kommune
Emne Oppgradering av Acos Websak til  v 7.1
Beskrivelse Nødvendig for å kunne ta i bruk Acos Eiendom
Påvirkning  brukere Acos Websak blir utilgjengelig i hele perioden
Start 25.11.2020 08:00
Slutt 27.11.2020 08:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 19/11 2020 kl 12:44
  • Til: 30/11 2020 kl 00:00
Hedmark IKT