Planlagt vedlikehold uke 47, 16. – 22.november

ID 539  Alle kunder
Emne Oppgradering av dns-tjenere
Beskrivelse Rutinemessig oppgradering, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 16.11.2020 08:00
Slutt 20.11.2020 15:30
ID 552  Hamar, Løten Stange
Emne Oppgradering av  terminalserver Agresso testmiljø
Beskrivelse Rutinemessig oppgradering  for sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 16.11.2020 08:00
Slutt 20.11.2020 15:30
ID 355  Alle kunder
Emne Oppgradering av personaliseringsløsning
Beskrivelse Ny versjon. Løser mye av  problemene mellom Teams og Outlook.
Påvirkning  brukere Pc krever en restart i løpet av  noen timer
Kongsvinger:  mandag 16. november
Løten og Stange: tirsdag  17. november
Hamar:  torsdag 18. november
Alle kunder, Terminalservere sikker sone:  Torsdag 19. november
Start 16.11.2020 09:00
Slutt 19.11.2020 15:30
ID 549  Alle kunder
Emne Oppdatering av  styringsverktøy  virtuelle tjenere (Vcenter)
Beskrivelse Rutinemessig oppgradering  for sikkerhet.
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 16.11.2020 18:00
Slutt 16.11.2020 19:00
ID 530  Nord-Odal
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Deler av Sykehjem
Trygghets bolig
Driftskontor
Bibliotek
Samling, Rådhus
Start 16.11.2020 20:00
Slutt 16.11.2020 22:00
ID 551  Alle kunder
Emne Oppgradering av terminaltjener miljø (VDA og workspace)
Beskrivelse Forberedelse til større oppgradering av miljøet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 17.11.2020 10:00
Slutt 20.11.2020 10:00
ID 534  Hamar, Løten , Stange, Ringsaker
Emne Flytting av  database loggfiler til lokal disk
Beskrivelse Øker  ytelse  på databasene
Påvirkning  brukere 5 – 15 minutter nedetid  på applikasjon/databasene i løpet av perioden
Oppmåling
Plananalyse
Planregister
Labora
Exos
Sikkerprint Uniflow
Start 17.11.2020 18:00
Slutt 17.11.2020 20:00
ID 553    Alle kunder
Emne Sentral drift, Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering  av sikkerhet, sikkerhet
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd i perioden.
Start 17.11.2020 18:00
Slutt 17.11.2020 21:00
ID 557  Alle kunder
Emne test aggregat og kjøler
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring av reservestrøms aggregat og kjøler
Påvirkning  brukere Påvirker ikke bruker
Start 17.11.2020 18:00
Slutt 17.11.2020 19:00
ID 486  Sør- Odal
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Rådhus
Brekke
Disenå bhg
Start 17.11.2020 20:00
Slutt 17.11.2020 22:00
ID 555  Alle kunder, eksterne konsulenter
Emne Oppgradering Fjerntilgang   for eksterne, sikkerhet
Beskrivelse Oppgradering av PSA3000 (PulseSecureAppliance) til v. 9.1R9.
Påvirkning  brukere Nedetidhele perioden  for ekstern tilgang inn i alle systemer
Kunder som  påvirkes:
Vaktjeneste GIVAS
VA-vakt Løten og Stange
Eksterne konsulenter
Start 17.11.2020 20:00
Slutt 17.11.2020 21:00
ID 556  Alle kunder
Emne Eidsiva oppgraderer sentrale nettverkkomponenter
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Korte brudd i løpet av perioden.
Start 17.11.2020 21:30
Slutt 17.11.2020 23:00
ID 303  Hamar kommune, HIPPT, Ankerskogen svømmehall, Hamar Kirke
Emne Flytte Uniflow kopimaskiner til ny tjener
Beskrivelse Ny sikkerprintløsning
Påvirkning  brukere Alle må registrere kort på nytt. Utskrift til sikkerprint blir utilgjengelig for alle store deler av dagen migrering pågår.Ny sikkerprint kø må brukes etter migrering. Informasjon blir sendt i forkant.I tillegg vil direkte utskrift til printer fjernes (må gå gjennom sikkerprint).
Start 17.11.2020 07:00
Slutt 18.11.2020 15:00
ID 547  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 18.11.2020 08:00
Slutt 19.11.2020 15:00
ID 548  GBI
Emne Flytte Uniflow kopimaskiner til ny tjener
Beskrivelse Ny sikkerprintløsning
Påvirkning  brukere Alle må registrere kort på nytt. Utskrift til sikkerprint blir utilgjengelig for alle store deler av dagen migrering pågår.Ny sikkerprint kø må brukes etter migrering. Informasjon blir sendt i forkant.I tillegg vil direkte utskrift til printer fjernes (må gå gjennom sikkerprint).
Start 18.11.2020 08:00
Slutt 18.11.2020 10:00
ID 558  Alle kunder
Emne Phonero: Varsel planlagt arbeid
Beskrivelse  4G-tale,  Oppgraderingen av programvare på IBCF
Påvirkning  brukere Tjenestene skal fungere som normalt under oppgraderingen.
Start 18.11.2020 08:00
Slutt 18.11.2020 16:00
ID 531  Nord-Odal kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Rådhus
Th.Meyers minde
Sykehjem
Start 18.11.2020 20:00
Slutt 18.11.2020 22:00
ID 550  Alle kunder
Emne Aktivere to-veis sms i Pureservice3
Beskrivelse Legger inn Link Mobility ViaNett som tilbyr to-veis SMS
Påvirkning  brukere Saksmelder og saksbehandler kan kommunisere via SMS
Start 19.11.2020 08:00
Slutt 19.11.2020 09:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 13/11 2020 kl 12:39
  • Til: 23/11 2020 kl 00:00
Hedmark IKT