Planlagt vedlikehold 7. – 13. september

ID 300  Nord-Odal kommune
Emne Ny løsning for sikkerprint
Beskrivelse Alle Canon (sikkerprint) maskiner , blir flyttet til ny løsning
Påvirkning  brukere Etter flytting må alle benytte sikkerprint-kort for å hente sine utskrifter til sikkerprint. Informasjon er gitt til alle ansatte i  Nord-Odal i en egen epost
Start 08.09.2020 08:00
Slutt 11.09.2020 15:00
ID 317  HIKT
Emne Sikkerhetsoppdatering verktøy for virtuelle tjenere (Vcenter)
Beskrivelse Rutinemessig sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning
Start 07.09.2020 16:00
Slutt 07.09.2020 17:30
ID 318  HIKT
Emne Sikkerhetsoppdatering Esxi-tjenere
Beskrivelse Rutinemessig sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning
Start 08.09.2020 09:00
Slutt 09.09.2020 17:00
ID 353  HIKT , Alle kunder
Emne Oppgradering av personaliseringsløsningen ( Appsense )
Beskrivelse HIKT er pilot før alle kundene føres over
Påvirkning  brukere Skal ikke merkes av sluttbruker. Varsling blir lagt ut i forkant for de forskjellige kundene
Start 08.09.2020 14:00
Slutt 25.09.2020 14:00
ID 341  Alle kunder
Emne Flytting av Corepublish til nye servere
Beskrivelse Sikkerhetsmessig vurdering.
Påvirkning  brukere Web-tjenester blir påvirket. Varsling blir lagt ut i selvbetjeningsportalen i forkant
Start 01.09.2020 14:00
Slutt 30.09.2010 14:00
ID 352   Nord-Odal, Sør-Odal, Hamar-  og Stange kommune
Emne EIDSIVA:  VARSEL OM PLANLAGT ARBEID
Beskrivelse Oppgradering av nettelement
Påvirkning  brukere Estimert Inntil 30 minuter  i perioden
Berørte samband:
Nord-Odal Kommune Rådhus
Nord-Odal Sykehjem
Sør-Odal Alders- og sykehjem
Sør-Odal kommune, rådhuset
Hamar Vestre Torg P-hus
Hamar Østre Torg P-hus
Stange Kommune Rådhus
Stange Helse og omsorgsenter
 TFF Hesteskoen 6 HESTESKOEN 2319 HAMAR
Drengestua  2312 OTTESTAD
Start 10.09.2020 00:00
Slutt 10.09.2020 06:00
ID 364  Alle kunder
Emne Sett ny passordregel for elever, med krav til antall tegn
Beskrivelse Sikkerhetsmessig vurdering fra sikkerhetsråd.
Påvirkning  brukere Ny  regel gir ingen direkte påvirkning, men vil kreve at regelen følges ved bytte av passord.
Alle elever må bytte passord før 1. oktober.
Mer informasjon vil bli gitt  til skoleledere.
Tidsplan:  (Foreløpig)
Mandag 7. september:   Roverud skole, Kongsvinger
Tirsdag 8. september:    Ingeberg skole, Hamar,
                                            Hoberg skole , Stange
Onsdag 9. september:    Kongsvinger kommune
Torsdag 10. september: Stange og løten kommune
Tirsdag 14. september:   Sør-Odal,  Nord-Odal og Grue kommune
Start 07.09.2020 08:00
Slutt 15.09.2010 16:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 4/9 2020 kl 13:33
  • Til: 14/9 2020 kl 00:00
Hedmark IKT