Planlagt vedlikehold 31. – 4. september

ID 322  Alle kunder
Emne Datahall, Nødstrøm, Vedlikehold
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning for brukere Ingen påvirkning
Start 01.09.2020 18:00
Slutt 01.09.2020 19:00
ID 341  Alle kunder
Emne Flytting av Corepublish til nye servere
Beskrivelse Sikkerhetsmessig vurdering.
Påvirkning for brukere Web-tjenester blir påvirket. Varsling blir lagt ut i selvbetjeningsportalen i forkant
Start 01.09.2020 14:00
Slutt 30.09.2010 14:00
ID 353  Kongsvinger kommune
Emne Omlegging datatrafikk internfiber
Beskrivelse Del av løsning på langvarige nettverksproblemer
Påvirkning for brukere Korte perioder med utilgjengelige nettverkstjenester.
Følgende kunder/Lokasjoner blir berørt:
Kongsvinger rådhus
Kongsvinger bibliotek
Vennersberg skole
Marikollen skole
Langeland skole
Amundheimet barnehage
Vennersberg barnehage
Marikollen barnehage
Langeland barnehage
Kongsvinger Vekstsenter (Rasta)
Schüsslersveg (KK-eiendom)
GBI (Brannstasjonen)
Kongsvinger Aktivitet&Bistand
Tajevegen 2,4 og 6  Kongsvinger
GIVAS (administrasjon)
Kongsvinger svømmehall
Kongsvinger Idrettshaller
GIV
Glåmdalen legevakt
Langelandshjemmet
Start 01.09.2020 22:00
Slutt 01.09.2020 23:30
ID 255  HIPPT
Emne Oppgradere HK Oppvekst
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning for brukere Tjenesten HK Oppvekst blir utilgjengelig i perioden.
Start 01.09.2020 18:00
Slutt 01.09.2020 21:00
ID 353  HIKT , Alle kunder
Emne Oppgradering av personaliseringsløsningen ( Appsense )
Beskrivelse HIKT er pilot før alle kundene føres over
Påvirkning for brukere Skal ikke merkes av sluttbruker. Varsling blir lagt ut i forkant for de forskjellige kundene
Start 01.09.2020 14:00
Slutt 18.09.2020 14:00
ID 317  HIKT
Emne Sikkerhetsoppdatering styringsverktøy (Vcenter)
Beskrivelse Rutinemessig sikkerhetsoppgradering
Påvirkning for brukere Ingen påvirkning
Start 02.09.2020 16:00
Slutt 02.09.2020 17:30

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 28/8 2020 kl 09:31
  • Til: 5/9 2020 kl 00:00
Hedmark IKT