Planlagt vedlikehold uke 3, 18. – 24. januar

ID 679  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere, Vmware
Beskrivelse Nødvendig  oppgradering før utvidelse av miljøet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 18.01.2021 18:00
Slutt 18.01.2021 21:00
ID 673  Alle kunder
Emne Oppgradering og utvidelse av ADFS
Beskrivelse Sikkerhetsbehov (2-faktor løsning)
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 19.01.2021 18:00
Slutt 19.01.2021 20:00
ID 692  Hias
Emne Visma Tid/Enterprise  spesialhåndtering
Beskrivelse Installasjon av  spesial for håndtering av filer fra
Visma Tid inn i Visma Enterprise.
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 19.01.2021 09:00
Slutt 19.01.2021 11:00
ID 684  Grue kommune
Emne Aivo – Aivo bestilling, oppgradering og flytting
Beskrivelse Må flyttes ifb EOL (End Of Life)
Påvirkning  brukere Utilgjengelig i perioden
Start 19.01.2021 16:00
Slutt 19.01.2021 17:00
ID 693  Alle kunder
Emne Trådløst nettverk , oppgradering
Beskrivelse Støtte for nye accesspunkt
Påvirkning  brukere De fleste  vil ikke merke dette, kan bli noe redusert
kapasitet i perioden.
KUSK og Glommasvingen fil få noen korte brudd i perioden pga de har egne  kontrollere
Start 19.01.2021 16:00
Slutt 19.01.2021 21:00
ID 655  Alle kunder
Emne Test av reservestrømsaggregat og kjøler
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 19.01.2021 18:00
Slutt 19.01.2021 19:00
ID 677  Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Hias, Sirkula
Emne Acos. Oppgradering av tjener
Beskrivelse utvide minne.
Påvirkning  brukere Kort brudd ved restart av tjener
Start 19.01.2021 18:00
Slutt 19.01.2021 18:30
ID 678  Alle kunder
Emne Sentral drift, Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering  av sikkerhet
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd i perioden.
Start 19.01.2021 18:00
Slutt 19.01.2021 21:00
ID 688  Alle kunder
Emne Sentralt nettverk oppgradering
Beskrivelse Oppgradering av brannmur, ny versjon
Påvirkning  brukere Korte nettverks-utfall i perioden
Start 19.01.2021 21:30
Slutt 19.01.2021 23:00
ID 679  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere -Citrix
Beskrivelse Nødvendig  oppgradering før utvidelse av miljøet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 20.01.2021 18:00
Slutt 20.01.2021 21:00
ID 669  Alle brukere
Emne Oppgradering til nyeste Windows 10 , klienter
Beskrivelse Mange Pc’er har for gammel Windowsversjon.
Påvirkning  brukere Bruker vil få melding på pc at denne må oppdateres.
Bruker kan da velge å starte dette selv.
Tvungen oppdatering starter :
Start 22.01.2021 15:00
Slutt

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 15/1 2021 kl 12:05
  • Til: 25/1 2021 kl 00:00
Hedmark IKT