Planlagt vedlikehold uke 24, 7. – 14. juni

ID 228
Emne Nettverk, Eidsiva’s nett,  feilretting
Beskrivelse Test: Endring av trådløs trafikk  for å fjerne pakketap
Påvirkning for brukere Kort brudd i trådløst nett  ( Wifi) for:
Solvin skole
Hamar rådhus
Parkgården
Start 07.06.2020 20:00
Slutt 07.06.2020 21:00
ID 197
Emne Sentral drift , Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning for brukere Påvirker ikke brukere. (Vcenter utilgjengelig for HIKT)
Start 08.06.2020 16:00
Slutt 08.06.2020 17:00
ID 177
Emne fagprogram,  PowerOffice oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til nyere versjon
Påvirkning for brukere Utilgjengelig for Hedmark Revisjon store deler av perioden
Start 09.06.2020 16:00
Slutt 09.06.2020 21:00
ID 198
Emne Sentral drift , Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning for brukere Påvirker ikke brukere
Start 09.06.2020 09:00
Slutt 10.06.2020 17:00
ID 214
Emne Sentral drift , skytjeneste, endring
Beskrivelse Endre domeneadministrasjonsgrensesnitt hos NordHost
Påvirkning for brukere Påvirker ikke brukere
Start 05.06.2020
Slutt
ID 216
Emne Nettverk, Sentralt nettverk, endring
Beskrivelse Endre vlt-topologi på serverrom Kjonerud
Påvirkning for brukere Alle tjenester via terminalserver
Alle brukere på terminalserver blir varslet 15 minutter før endring starter med oppfordring om å lagre arbeidet. Selve omkoblingen tar 30 sekunder.
Ved uforutsette problemer kan  nedetid bli overkant 30 minutter for alle brukere.
Start 09.06.2020 21:30
Slutt 09.06.2020 23:00
ID 219
Emne Fagrogram, Familia, Oppgradering
Beskrivelse Oppgradering  til nyere versjon
Påvirkning for brukere Familia for Hamar, Løten og Stange blir utilgjengelig i perioden.
Start 09.06.2020 18:00
Slutt 09.06.2020 21:00
ID 223
Emne Datahall, Batteribank, vedlikehold
Beskrivelse Rutinemessig test av UPS i Hamar Rådhus
Påvirkning for brukere Påvirker ikke brukere
Start 09.06.2020 18:00
Slutt 09.06.2020 20:00
ID 227
Emne Nettverk, Eidsiva’s nett,  feilretting
Beskrivelse Endring av trådløs trafikk  for å fjerne pakketap
Påvirkning for brukere Kort brudd i trådløst nett i Hamar for:
Vestenga barnehage
Åker barnehage
Bolig Sentrum Maths Pedersens Gate 31
Ajerhagan 43
Lundbo barnehage
Skramstad Barnehage
Lovisenberg Barnehage
Vaktmestersentralen
Hempa Barnehage
Midtbyen Park, Gronnegata 85
Storhamarhallen
Hamar Brannstasjon
Ungdom for Hamar huset
Distrikt Vest Prestrudsentret
Triangelgården
Storhamar VGS, Helsesøster
Klukstuen
Sigurd jarls gate 25
Martodden barnehage
Storhamar kirke
Ajer barnehage
Distrikt Vang
Bolig Vang, Elverhøy
VO Olsrud
Bolig Vang Øverenga
Bolig Vang Svegutua 100
Kaatorp pleie og omsorg
Vang kirke
Prestrud barnehage
Solvang barnehage
Ankerløkken barnehage
Øvre Vang kirke
Kinoen og Voksenopplæring
Ankerskogen svømmehall
Hamarlegevakt
Ingeberg barnehage
Slemsrud barnehage
Sagatun barnehage
Frivilligsentralen Hamar
Hamar krematorium
Ankerskogen barnehage
Bolig Sentrum, Andreas Pedersens Gate 22
Legekontor Hamar fengsel
Jonsrudlokka barnehage
Kronborg barnehage
Bolig Sentrum Enerhaugvegen 11
Hamar domkirke
Start 09.06.2020 18:00
Slutt 09.06.2020 20:00
ID 3578
Emne NO: Etablering nytt datarom – Rådhuset
Beskrivelse Etablering nytt nettverksskap rådhus i Nord-Odal
Påvirkning for brukere Følgende lokasjoner blir påvirket av  flytting av fiber:
Nord-Odal Rådhus
Th. Meyers Minde
Sykehjemmet
Sandbo
Trygghetsboliger
Start 10.06.2020 16:00
Slutt
ID 179
Emne Nettverk, Global Connect( tidl. Banetele) , Endring
Beskrivelse Flytting av telerom, Kongsvinger stasjon.
Påvirkning for brukere Må påregnes nedetid i perioden for Kongsvinger kommune:
KK-Eiendom i Shüsslersveg
Holt sykehjem/HDO
Holthallen,
Rastavegen 5,
Otervegen 26 (inkl. HIKT)
 GIVAS
Otervegen 9
Astrid Brincksveg 2-38
Amundheimet barnehage
Vennersberg barnehage
Vennersberg skole.
Start 11.06.2020 00:00
Slutt 11.06.2020 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 5/6 2020 kl 14:30
  • Til: 15/6 2020 kl 07:00
Hedmark IKT