Planlagt vedlikehold uke 23, 1. – 7. juni

ID 0187
Emne Utskrift , endre valg fra Chrome
Beskrivelse Endre utskriftdialog i Chrome for overstyring av utskriftsvalg
Påvirkning for brukere Ingen nedetid
Start 02.06.2020 18:00
Slutt 02.06.2020 19:00
ID 0174
Emne Fagprogram AIVO Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning for brukere AIVO utilgjengelig for Stange kommune i perioden
Start 02.06.2020 18:00
Slutt 02.06.2020 20:00
ID 0173
Emne Datahall, nødstrømsaggregat  testkjøring
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning for brukere Ingen
Start 02.06.2020 18:00
Slutt 02.06.2020 19:00
ID 0159
Emne Fagsystem Velferd sammenslåing NAV
Beskrivelse Ny arkivdel opprettes i sør-Odals arkivkjerne.
Påvirkning for brukere Ingen nedetid
Start 02.06.2020 09:00
Slutt 02.06.2020 15:00
ID 0188
Emne Nettverk, Planlagt vedlikehold Eidsiva
Beskrivelse Omlegging av fiber pga veibygging
Påvirkning for brukere Estimert nedetid 6 timer for
EB1110474 HIKT, Sirkula brakkerigg
EB1110470 HIKT, Sirkula Gålåsholmen KP
Start 04.06.2020 00:00
Slutt 04.06.2020 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 29/5 2020 kl 08:35
  • Til: 8/6 2020 kl 08:00
Hedmark IKT