Planlagt vedlikehold uke 2, 11. – 18. januar

ID 662  Alle kunder
Emne Brannmur endring sikkerhet
Beskrivelse Segmentere tilganger til teknisk nett
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 05.01.2021 kl 20:00
Slutt 12.01.2021 kl 21:00
ID 529  Alle kunder
Emne Oppgradering av Citrix workspace på klienter
Beskrivelse Nødvendig for fortsatt support fra leverandør
Påvirkning  brukere PC må restartes etter installasjonen.
Mer info finnes her:
viktig-melding-til-deg-med-pc-levert-av-hedmark-ikt
Rekkefølgen for installasjon blir:
Grue kommune:
Tirsdag  12.01.2021 kl 11:00
Nord-Odal kommune:
Tirsdag  12.01.2021 kl 15:00
Sør-Odal kommune:
Onsdag 13.01.2021 kl 11:00
Kongsvinger kommune:
Onsdag 13.01.2021 kl 15:00
Løten kommune:
Torsdag 14.01.2021 kl 11:00
Stange kommune:
Torsdag 14.01.2021 kl 15:00
Hamar kommune:
Fredag 15.01.2021 kl 11:00
Øvrige KF:
Fredag 15.01.2021 kl 15:00
Start 12.01.2021 11:00
Slutt 15.01.2021 12:00
ID 673  Alle kunder
Emne ADFS oppgradering
Beskrivelse Klargjøring for to-faktor pålogging
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 12.01.2021 17:00
Slutt 26.01.2021 21:00
ID 597  Hamar Kommune
Emne Fagprogram HK Kontakt oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere HK Kontakt utilgjengelig hele perioden
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 657  Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Nødvendig  oppgradering før utvidelse av miljøet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 659  Kongsvinger kommune
Emne Fagprogram Familia oppgradering
Beskrivelse Oppgradering før  rapportkjøring til SSB
Påvirkning  brukere Familia Utilgjengelig  20 minutter i løpet av perioden
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 660  Sør-Odal kommune
Emne Fagprogram Familia oppgradering
Beskrivelse Oppgradering før  rapportkjøring til SSB
Påvirkning  brukere Familia Utilgjengelig  20 minutter i løpet av perioden
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 661  Sør Odal kommune
Emne Fagprogram Visma Velferd Oppgradering
Beskrivelse Oppgradering før  rapportkjøring til SSB
Påvirkning  brukere Visma Velferd utilgjenglig 30 min i løpet av perioden
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 664  Hamar , Løten og Stange
Emne Fagprogram Familia oppgradering
Beskrivelse Oppgradering før  rapportkjøring til SSB
Påvirkning  brukere Familia Utilgjengelig  en time i løpet av perioden
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 668  Alle kunder
Emne Nødvendig versjons oppgradering
Beskrivelse SCCM oppgradering (verktøy  for management av windows maskiner)
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 21:00
ID 671  Alle kunder
Emne Rutinemessig sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Oppgradere ADC  og skru av DTLS
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 20:00
ID 672  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram Gerica , endring
Beskrivelse Rydde gamle ubrukte programfiler
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 12.01.2021 18:00
Slutt 12.01.2021 19:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 8/1 2021 kl 14:44
  • Til: 18/1 2021 kl 00:00
Hedmark IKT