Planlagt vedlikehold uke 18, 27.april – 1. mai

ID 137
Emne Fagprogram, Visma ressursstyring,  Oppdatering
Beskrivelse Oppgradering til  Versjon 2019.3.07
Påvirkning for bruker Tjenesten utilgjengelig i perioden for Kongsvinger.
Planlagt start 27.04.2020 08:00
Planlagt slutt 27.04.2020 09:00
ID 118
Emne Sentral drift , fjerndrift, endring
Beskrivelse HIKT: Autodistribusjon av teamviewerQS
Påvirkning for bruker Ingen direkte.  Fjerndrift bli enklere
Planlagt start 28.04.2020 18:00
Planlagt slutt 28.04.2020 20:00
ID 129, 130, 131, 133
Emne Sentral drift, Database, oppgradering tjener
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet
Påvirkning for bruker Forventet en time nedetid for disse tjenestene i løpet av perioden:
Agresso for Hamar, Løten  og Stange
Gerica for Hamar , Løten og Stange
HsPro , Alle kunder
Familia, Flyktning/Voksenopplæring  for Sør-Odal
Visma Enterprise for Kongsvinger, Grue Nord- og Sør- Odal
Visma Enterprise HRM for Kongsvinger, Grue Nord- og Sør- Odal
Gemini VA , alle kunder
Acos Websak  for Kongsvinger, Grue Nord- og Sør- Odal
GisLine kart for Kartsamarbeid Nord
Komtek, alle kunder
Velferd for  Kongsvinger, Grue Nord- og Sør- Odal
Profil , Kongsvinger, Grue Nord- og Sør- Odal
Power office, Idea, For Hedmark Revisjon
Planlagt start 28.04.2020 18:00
Planlagt slutt 28.04.2020 21:00
ID 145
Emne Datahall , strømforsyning, endring
Beskrivelse Kable om strømmen i eksisterende rack.
Påvirkning for bruker Ingen påvirkning
Planlagt start 28.04.2020 18:00
Planlagt slutt 28.04.2020 18:30
ID 148
Emne Telefoni, sentral
Beskrivelse Fjerne  eldre tjenere
Påvirkning for bruker Ingen påvirkning
Planlagt start 28.04.2020 18:00
Planlagt slutt 28.04.2020 20:00
ID 112
Emne Sentral drift, dokumentasjon, Endring
Beskrivelse Kunde som egen klasse i CMDBuild
Påvirkning for bruker Ingen påvirkning
Planlagt start 29.04.2020 15:00
Planlagt slutt 29.04.2020 17:00
ID 147
Emne Nettverk, Eidsiva’s nett, Planlagt vedlikehold
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold
Påvirkning for bruker Kongsvinger Fengsel, Vardåsvegen  har ikke tilgang på datatjenester i perioden.
Planlagt start 30.04.2020 00:00
Planlagt slutt 30.04.2020 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 24/4 2020 kl 15:10
  • Til: 4/5 2020 kl 00:00
Hedmark IKT