Planlagt vedlikehold uke 17, 20. – 24. april

ID 133
Emne Sentral drift, tjenere, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkherhet
Påvirkning for bruker Komtek og Gemini, GIS kart  og EQS nede i perioden
Start 21.04.2020 18:00
Slutt 21.04.2020 21:00
ID 132
Emne Sentral drift, nettverk, rutinemessig rydding
Beskrivelse Rydde i vlan-liste på alle sentrale switcher på serverrom – Kjonerud
Påvirkning for bruker Ingen påvirkning for brukere
Start 21.04.2020 18:00
Slutt 21.04.2020 23:00
ID 127
Emne Sentral drift, tjenere, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkherhet
Påvirkning for bruker Alle kunder, Alle tjenester vil få  kort brudd på tjenesten i perioden
Start 21.04.2020 18:00
Slutt 21.04.2020 22:00
ID 3761
Emne Fagsystem, flytting for Visma Velferd til nye tjenere.
Beskrivelse Flyttes til nye servere og oppstart av sammenslåing Velferd Nav for NO og SO
Påvirkning for bruker Visma Velferd blir utilgjengelig for  kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Grue
Start 22.04.2020 08:00
Slutt 22.04.2020 12:00
ID 134
Emne Fagsystem, Visma HRM endring
Beskrivelse Sette opp integrasjoner i HRM variable transaksjoner
Påvirkning for bruker Nord og Sør Odal. Ingen påvirkning for bruker
Start 22.04.2020 08:15
Slutt 22.04.2020 22:00
ID 125
Emne Sentral drift  Epost  oppgradere
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering
Påvirkning for bruker Ingen påvirkning for brukere
Start 22.04.2020 16:00
Slutt 22.04.2020 22:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 17/4 2020 kl 15:32
  • Til: 27/4 2020 kl 08:00
Hedmark IKT