Planlagt vedlikehold uke 11, 09.03.20-15.03.20

ID 003944
Tjeneste Sentral Drift, Workspace One , fornye sertifikat
Emne Årlig fornying av sertifikater for kommunikasjon mellom Apple enheter og Administrasjonsløsning.
Beskrivelse APNS sertifikater, DEP token og VPP tokens må oppdatreres for apple-plattformen
Påvirkning for  bruker Ingen påvirkning for  vanlig bruker
Start 06.03.2020 08:00
Slutt 06.03.2020 10:00
ID 003538
Tjeneste Konfigendring/feilretting av FG på alle Eidsiva-lokasjoner
Emne HIKT: Konfigendring/feilretting av FG på alle Eidsiva-lokasjoner
Beskrivelse Feilretting , pågående nettverksproblemer.
Brukere på disse stedene vil bli berørt:
TFF Lageravegen 676
Sør-Odal Rådhus
SOAS
Sander barnehage
143321 Hamar Kirkelige fellesrad
Nedre Tomte Barnehage
HIKT, TFF Hesteskoen 6
Mågardvegen 85
Kommuneentreprenoren
Stange Radhus
Bolig Herzbergs gate 49
Hol barnehage
HIKT, TFF ostasvegen
ostasvegen 483
Hedmark Revisjon Kongsvinger
Bolig Sentrum Stafsbergvegen 24
Bolig Vest, Vognvegen 81
Tronbol barnehage
Psykiatrisk Dagsenter, Tronbolgrinda
Disenå barnehage
Kloakkrenseanlegget
Bolig Vest, Furubergvegen 167
Korsmo barnehage
Bolig Vest, Vekten 2
Furuberget barnehage
Lyshuset
Loten ved og service
GIVAS – Skotterud renseanlegg
HIPPT
Drengestua
Brannstasjon
Skogtun
Tangen barnehage
Oestvang Oppvekstsenter
Ankerlokken barnehage
Klukhagan barnehage
Integreringsenheten
Påvirkning for  bruker Berørte steder vil miste kontakt med nettet 15-20 sekunder
Start 10.03.2020 21:00
Slutt 10.03.2020 23:00
ID 003937
Tjeneste Brukerhåndtering, Autentisering
Emne Kopiering av revocation certificate
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering  sertifikat
Påvirkning for  bruker Ingen påvirkning for  vanlig bruker
Start 10.03.2020 18:00
Slutt 10.03.2020 19:00
ID 003326
Tjeneste Dokumentasjon, CMDB , oppgradering
Emne Opgradering til ny versjon
Beskrivelse Oppgradere CMDBuild til 3.2
Påvirkning for  bruker Ingen påvirkning for  vanlig bruker
Start 12.03.2020 18:00
Slutt 12.03.2020 19:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 6/3 2020 kl 08:41
  • Til: 16/3 2020 kl 08:00
Hedmark IKT