Planlagt vedlikehold 9. – 15. november

ID 355  Nord-Odal, Grue og Sør-Odal kommune
Emne Oppgradering av personaliseringsløsning
Beskrivelse Ny versjon. Løser mye av  problemene mellom Teams og Outlook.
Påvirkning  brukere Pc krever en restart i løpet av  noen timer
Nord-Odal:  mandag 09. november
Grue: onsdag  11. november
Sør-Odal:  torsdag 12. november
Start 09.11.2020 09:00
Slutt 12.11.2020 09:00
ID 525  Grue kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Mo idrettshall
Grue Rådhus
Start 09.11.2020 20:00
Slutt 09.11.2020 22:00
ID 492 Sirkula
Emne Eidsiva varsler planlagt vedlikehold
Beskrivelse
Påvirkning  brukere Nedetid i hele perioden for:
Sirkula Moelv gjenvinningsstasjon
Start 10.11.2020 00:00
Slutt 10.11.2020 00:15
ID 301  Kongsvinge kommune
Emne Flytte Uniflow kopimaskiner til ny tjener
Beskrivelse Ny sikkerprintløsning
Påvirkning  brukere Alle må registrere kort på nytt. Utskrift til sikkerprint blir utilgjengelig for alle store deler av dagen migrering pågår.Ny sikkerprint kø må brukes etter migrering. Informasjon blir sendt i forkant.I tillegg vil direkte utskrift til printer fjernes (må gå gjennom sikkerprint).
Start 10.11.2020 07:00
Slutt 11.11.2020 12:00
ID 497  Kongsvinger kommune
Emne Flytting av Acos innsynsløsning til ny tjener
Beskrivelse Utføres av konsulent fra Acos
Påvirkning  brukere Acos innsynsløsning, Postlister, SRU, Møteportal blir utilgjengelig i perioden.
Start 10.11.2020 08:00
Slutt 10.11.2020 16:00
ID 532 Alle kunder
Emne Oppgradering  i miljø for virtuelle tjenere
Beskrivelse Ny versjon av VmWare tools
Påvirkning  brukere Nedetid berørte tjenester 5 – 20 minutter pr tjeneste i perioden
etter kl 18:00
Berørte tjenester/kunder:
Alle kunder og de fleste tjenester  vil bli berørt , også Gerica og Profil
Start 10.11.2020 16:00
Slutt 10.11.2020 21:00
ID 533 Sør-Odal
Emne Utvide minne på tjener
Beskrivelse Rutinemessig utvidelse for å øke kapasitet
Påvirkning  brukere 10 minutters nedetid i perioden for:
HsPro
Flykting/Voksenopplæring
Familia
Vadr
Start 10.11.2020 18:00
Slutt 10.11.2020 18:30
ID 534  Hamar, Løten , Stange, Ringsaker
Emne Flytting av  database loggfiler til lokal disk
Beskrivelse Øker  ytelse  på databasene
Påvirkning  brukere 5 – 15 minutter nedetid  på applikasjon/databasene i løpet av perioden
GL Matrikkel
Gisline
Gemini,  Alle moduler
GL LMK, Oppmåling, Planregister
Komtek
Start 10.11.2020 18:15
Slutt 10.11.2020 19:30
ID 537  Hamar, Løten , Stange, Ringsaker
Emne Gisline forvaltning oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 10.11.2020 19:00
Slutt 10.11.2020 21:00
ID 526  Grue kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Grue Alders og sykehjem
Grue eldresenter
Kommunegården bofellesskap
Furubo legesenter
Start 10.11.2020 20:00
Slutt 10.11.2020 22:00
ID 522  Alle kunder
Emne Bytte sentral nettverkkomponent
Beskrivelse Feilretting av nettverksproblem
Påvirkning  brukere Berører alle lokasjoner .  Det vil bli nedetid og ustabilt nett for alle brukere i hele, eller deler av perioden.
Start 10.11.2020 21:30
Slutt 11.11.2020 00:00
ID 523  Alle kunder
Emne Installere «hot-fix» for terminalserver miljø
Beskrivelse Rutinemessig  oppdatering av sikkerhet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 11.11.2020 08:00
Slutt 11.11.2020 15:00
ID 512  Kongsvinger kommune
Emne Oppgradering Socio for krisesenteret
Beskrivelse Ny versjon. Utføres av Tieto
Påvirkning  brukere Socio utilgjengelig for krisesenteret i Kongsvinger hele perioden
Start 11.11.2020 09:00
Slutt 11.11.2020 11:00
ID 527  Grue kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Grue kirkekontor
Gruehallen
Solungen bhg
Pelerudsgutua 25
Thoresplassen bfs
Gromungen bhg
Jernbanevegen 70
Holmsenhuset
Finnskogen oppvekstsenter
GBI brannstasjon
Start 11.11.2020 20:00
Slutt 11.11.2020 22:00
ID 528  Nord-Odal kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Småbruket bokollektiv
Halmhaugen bokollektiv
Møllerhuset
Solheim sykehjem
Storbråten bokollektiv
Garvikåsen bokollektiv
Kommuneskogen
Mo bhg
Mo service – og bosenter
Start 12.11.2020 20:00
Slutt 12.11.2020 22:00
ID 518 Alle kunder
Emne Endring av adressebok i epost-løsning
Beskrivelse Bedre sikkerhet for brukere i løsningen
Påvirkning  brukere Etter endringen vil:
Elever ikke kunne søke opp administrasjonsansatte
Elever kun se elever og lærere  i egen kommune i Teams og Outlook
Læreransatte kun se  elever  i egen kommune i Outlook
Administrasjonsansatte ikke kunne søke opp elever i outlook
Start 13.11.2020 17:00
Slutt 15.11.2020 17:00
ID 538  Alle kunder
Emne Phonero: Varsel om planlagt arbeid
Beskrivelse Migrering av SQL database
Påvirkning  brukere Følgende applikasjoner vil være utilgjengelig i perioden samt noe
nedetid i løpet av helgen:
Link
Bedriftsportal
Ditt Phonero
Din Bedrift
Bestillinger via sms til 1999
Start 13.11.2020 17:30
Slutt 14.11.2020 00:00
ID 458  Kongsvinger kommune
Emne Eidsiva: Varsel om planlagt arbeid
Beskrivelse vedlikeholds/endringsarbeid på fiber.
Påvirkning  brukere Inntil 3 timer nedetid i perioden for:
Austmarka vannverk
Austbo
Austmarka barne- og ungdomsskole
Granli vannverk
Start 15.11.2020 00:00
Slutt 15.11.2020 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 6/11 2020 kl 12:18
  • Til: 16/11 2020 kl 00:00
Hedmark IKT