Planlagt vedlikehold 8. – 14. november

ID 1216  Kongsvinger kommune
Emne Planlagt strømuttak  Rådhus
Beskrivelse Det må byttes en effektbryter i ny hovedfordeling
i Rådhuset
Påvirkning  brukere Strømløst i ca 30 minutter:
 IKT rom 206 ( UPS)
Brannsentral (Batteri back-up)
Certego dør sentral i 2. etg. (batteri back-up)
Servicetorget
Heis
Hovedfordelingen forsyner alle installasjoner i ‘’nyeste del’’
mot Biblioteket fra kjeller t.o.m. 3.etg.
Start 08.11.2021 06:00
Slutt 08:11.2021 06:30
ID 1211  Løten kommune
Emne Fagprogram, Office 365  , oppgradering
Beskrivelse Dette vil  bli utført for alle brukere i trinn.
Påvirkning  brukere  Vil bli forsøkt installert i bakgrunn uten å involvere
bruker. Det er ikke nødvendig med restart.   Etter 7 dager vil
bruker få melding om å starte oppdateringen manuelt hvis
den ikke lar seg installere i bakgrunnen.
Start 08.11.2021 09:00
Slutt
ID 1217, 1218  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering virtuelt miljø
Beskrivelse Sikkerhetsoppdatering  for å følge anbefalinger
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukere
Start 08.11.2021 11:00
Slutt 19.11.2021 11:00
ID 1173  Alle , men Hamar, Løten og Stange spesielt
Emne Fagprogram,  Adobe Reader, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering fra  versjon 2015
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker, bortsett fra
Gerica,  som benytter Adobe reader,  dette   samordnes
med  fagapplikasjonsansvarlig
Start 09.11.2021 15:00
Slutt 10.11.2021 09:00
ID 1207  Hamar. Løten og Stange
Emne Fagprogram,  Gerica, oppgradering
Beskrivelse Nye vaksinekoder i SYSVAK til Gerica
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning eller nedetid for brukerne
Start 09.11.2021 18:00
Slutt 09.11.2021 19:00
ID 1197  Alle kunder
Emne Nettverk, trådløst nett,  Gjestenett
Beskrivelse Endring av Vlan
Påvirkning  brukere Gjestenett sporadisk utilgjengelig i perioden
Start 09.11.2021 18:00
Slutt 09.11.2021 21:00
ID 1179  Nord-Odal
Emne Fagprogram, Shiftmanager, oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere Utilgjengelig i perioden
Start 09.11.2021 17:00
Slutt 09.11.2021 21:00
ID 1212  Eidskog, Hamar, Kongsvinger, Sør-Odal
Emne Fagprogram Flyktning/Voksenopplæring  sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Endring av brukerdatabase med koblinger
Påvirkning  brukere Applikasjonen utilgjengelig i perioden
Start 09.11.2021 17:00
Slutt 09.11.2021 21:00
ID 1210  Alle kunder
Emne Sentral drift, Terminalserver miljø,  oppdatering
Beskrivelse Rutinemessig sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning  for brukerne
Start 10.11.2021 08:00
Slutt 10.11.2021 16:00
ID 1196  Kongsvinger kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nett, Planlagt vedlikehold
Beskrivelse Ikke-spesifisert vedlikehold
Påvirkning  brukere Estimert nedetid 3 timer for følgende lokasjoner:
Granli vannverk
Austmarka vannverk
Austbo
Austmarka barne- og ungdomsskole
Start 11.11.2021 00:00
Slutt 11.11.2021 06:00
ID 1215  Alle kunder
Emne Visma oppgraderer  brannmur skytjeneste
Beskrivelse Planlagt vedlikehold som påvirke skytjeneste
Påvirkning  brukere Visma Flyt skole kan få brudd i tjenesten
Start 13.11.2021 20:00
Slutt 13.11.2021 21:30

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 4/11 2021 kl 15:40
  • Til: 15/11 2021 kl 00:00
Hedmark IKT