Planlagt vedlikehold 8. – 14. mars

ID 729  Hikt
Emne HI: flytt backuplagring til sekundærlokasjon
Beskrivelse Ved etablering av siteB skal backuplagring flyttes
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 09.03.2021 08:00
Slutt 09.03.2021 16:00
ID 772  Alle kunder
Emne Lokal windows oppgradering
Beskrivelse Ny versjon. 300  klienter blir berørt.
Påvirkning  brukere Ca 30 minutters venting ved 1. oppstart etter
Oppdateringen.
Berørte er informert med  melding til skjerm.
Start 12.03.2021 15:00
Slutt
ID 777 Grue kommune
Emne Eidsiva varsler planlagt arbeid
Beskrivelse Vedlikeholds-/endringsarbeid
Påvirkning  brukere Nedetid 5 – 6 timer i perioden
Berørte lokasjoner:
Grue Rådhus
Grue alders – og sykehjem
Grue kirkekontor
GIVAS – RA 900 Kirkenær renseanlegg
Solungen BHG
Gromungen BHG
Thoresplassen
Gruehallen
Pelerudsgutua 25 bofellesskap
Glåmdalen brannvesen
Start 11.03.2021 00:00
Slutt 11.03.2021 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 4/3 2021 kl 19:04
  • Til: 15/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT