Planlagt vedlikehold 8. – 14. februar

ID 689  Alle kunder
Emne Sentral drift, switch, oppgradering
Beskrivelse Vedlikehold, ny versjon. Sikkerhet og funksjonalitet.
Påvirkning  brukere Kan påvirke tjenester med ustabilitet og  tregheter.
Døgnbaserte tjenester migreres over til uberørte deler
av infrastruktur for å minimere påvirkning.
Start 09.02.2021 20:00
Slutt 09.02.2021 22:00
ID 724  Nord-Odal
Emne ShiftManager, Oppgradering
Beskrivelse Oppgradere til  nyere versjon
Påvirkning  brukere Utilgjengelig i perioden
Start 09.02.2021 18:00
Slutt 09.02.2021 21:00
ID 164  HIKT
Emne Sentral drift, sentralt nettverk
Beskrivelse flytte ekstern.hedmark-ikt.no fra VPX til ADC clustere
Påvirkning  brukere Påvirker kun eksterne leverandører
Må autentisere seg på nytt
Start 09.02.2021 19:00
Slutt 09.02.2021 21:00
ID 705  HIKT
Emne Sentral drift, Lagring, endring
Beskrivelse Implementere ny løsning
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 11.02.2021 10:00
Slutt 05.03.2021 10:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 5/2 2021 kl 09:17
  • Til: 15/2 2021 kl 00:00
Hedmark IKT