Planlagt vedlikehold 6. – 12. desember

ID 1273  Grue kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt arbeid
Beskrivelse Planlagt arbeid som vil medføre brudd i nettverkstrafikk
Påvirkning  brukere Følgende lokasjoner vil få en times brudd i perioden:
Finnskogen oppvekstsenter
Holmsen huset
Start 06.12.2021 00:00
Slutt 06.12.2021 06:00
ID 1124  Hamar, EvryOne -brukere
Emne Fagprogram, EvryOne,  endre oppsett
Beskrivelse Deaktivere informasjonskapsler for  nettsiden
Påvirkning  brukere Lettere å lagre endringer
Start 06.12.2021 14:00
Slutt
ID 1247  Hamar kommune
Emne Fagprogram Wintid, oppgradering
Beskrivelse Ny versjon, 15.1.0
Påvirkning  brukere Wintid utilgjengelig ca en time i perioden
Start 07.12.2021 16:00
Slutt 07.12.2021 21:00
ID 1275  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkerhet (Debian Linux)
Påvirkning  brukere Web-portaler, kommunenes inter – og intranettsider,
samt minSide vil få kort nedetid, etter kl 1800
Start 07.12.2021 16:00
Slutt 07.12.2021 21:00
ID 1263  Sør-Odal kommune
Emne Fagprogram Fri5 oppgradering
Beskrivelse Ny versjon av progammet
Påvirkning  brukere 2 timers utilgjengelighet til Fri5   i perioden
Start 07.12.2021 18:00
Slutt 07.12.2021 21:00
ID 1265 Alle kunder  Ble varslet forrige uke, men ble utsatt
Emne Sentral drift, Kapasitet, utvide lagring
Beskrivelse Nye  disker installeres
Påvirkning  brukere Noe redusert ytelse  deler av perioden for
Acos Websak
Møteportaler
Aivo
Visma Enterprise
Komtek
EQS
GAT
Gemini VA
Corporater
Navision
Visma Flyvo
Start 07.12.2021 18:00
Slutt 09.12.2021 09:00
ID 1260  Hamar kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt arbeid
Beskrivelse Planlagt arbeid som vil medføre brudd i nettverkstrafikk
Påvirkning  brukere Følgende lokasjoner vil få inntil 6 timers brudd i perioden:
Distrikt Vang Finsalsenteret
Bolig Ajerhagan 43
Bolig Vang Elverhøy
Bolig Sentrum Maths Pedersens Gate 31
HIB – Hedemarken Interkom. Brannvesen
Lovisenberg barnehage
VO Olsrud Hamar
Ridabu skole
 Lovisenberg skole
Hol barnehage
Ener ungdomsskole
Børstad ungdomskole
Rollsløkken skole
Lovisenberg skole
Ener ungdomsskole
Hamar Kulturhus
Ankerskogen svømmehall KF
Hamar kommune, redundant VPN
Hamar Kirkelige fellesråd
Greveløkka skole
Midtbyen Park
Hempa barnehage Hamar
Biblioteket Vang
Lundbo barnehage
Åker barnehage
Hedmark IKT, HIPPT
Casa Blanca bygg Stortorget
Vestre Torg P-hus
Østre Torg P-hus
Start 09.12.2021 00:00
Slutt 09.12.2021 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 3/12 2021 kl 10:35
  • Til: 13/12 2021 kl 00:00
Hedmark IKT