Planlagt vedlikehold 4. – 10. oktober

ID UTSATT!  1131 Nord-Odal, Sør-Odal
Emne Nettverk,  Eidsivas nett, Planlagt vedlikehold
Beskrivelse Planlagt arbeid som fører til brudd for enkelte lokasjoner
Påvirkning  brukere Estimert nedetid  6 timer for følgende lokasjoner:
EB1067472 Kloakkrenseanlegget
EB1069301 Nord-Odal kommune, WIFI4EU
EB1000177 Nord-Odal Kommune SD-wan
EB1109679 Nord-Odal Kommune Internett
EB1069349 Sør-Odal kommune, rådhuset lag 2 linje
EB1107875 Sør-Odal kommune, rådhuset Internett
EB1067513 Sør-Odal kommune, rådhuset SD-wan
EB1067767 Psykiatrisk Dagsenter, Tronbølgrinda
EB1067469 Sør-Odal kommune, frivillighetssentralen
EB1067502 Tronbøl barnehage
EB1079636 Skogtun
EB1067447 Korsmo barnehage
EB1067449 Lyshuset
EB1092524 Glommasvingen skole
EB1114508 Korsmo skole
EB1067429 Sør-Odal Alders- og sykehjem
EB1067455 Sander barnehage
EB1067472 Kloakkrenseanlegget
EB1067470 Sør-Odal brannstasjon
EB1067437 Husfar hjelpemiddelsentral
EB1067435 Furubo
EB1067430 Brekke
EB1068141 Solheim sykehjem
EB1068155 Storbråten bokollektiv
EB1068037 Halmhaugen bokollektiv
EB1068050 Møllerhuset bokollektiv
EB1002230 Sand sentralskole
EB1002235 Mo service- og bosenter
EB1002234 Mo barnehage
EB1002232 Garvikåsen bokollektiv
EB1002323 Møllerbakken barnehage
EB1002233 Kommuneskogen/driftsavdelingen
EB1002744 Sand renseanlegg
EB1002231 Skolene i Mo
EB1065873 HIKT, Psykisk helse
Start 04.10.2021 00:00
Slutt 04.10.2021 06:00
ID 1114  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram Unit4 Agresso oppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering , Norske kvartalsvise moduler
Påvirkning  brukere Unit4 utilgjengelig  15 minutter i perioden
Start 05.10.2021 18:00
Slutt 05.10.2021 19:00
ID 1147  Alle kunder
Emne Fagprogram HsPro oppgradering
Beskrivelse Ny versjon, 15.1 , ny funksjonalitet
Påvirkning  brukere HsPro blir utilgjengelig 30 minutter i perioden
Start 05.10.2021 18:00
Slutt 05.10.2021 21:00
ID 1150  Alle kunder
Emne Sentral drift . Tjenere oppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av tjenere for databaser
Påvirkning  brukere Flere tjenester vil blii utilgjengelig 1 – 1,5 timer i perioden
Det er i hovedsak alle tjenester som benytter en
database på indre sone
Acos websak alle kunder,  alle moduler
Tanking  og distribusjon av app’er på nettbrett
Pureservice med selvbetjeningsportalen
Aivo
EQS
GAT
Visma Flyvo
Riskmanager
NAV
Intranett
Corporater
Innsyn
Rapportweb
Komtek
Gemini VA
Gis kart Gisline
Gis kart Winmap
Visma Enterprise , alle moduler
Visma Enterprise HRM
Esak
Start 05.10.2021 18:00
Slutt 05.10.2021 21:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 30/9 2021 kl 14:47
  • Til: 11/10 2021 kl 00:00
Hedmark IKT