Planlagt vedlikehold 3. – 9. mai

ID 836  HREV, HIB, HIPPT
Emne Sental drift, Fjerntilgang , ny løsning
Beskrivelse Flytte resterende kunder til ny løsning
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for  brukere
Start 03.05.2021 09:00
Slutt 07.05.2021 20:00
ID 865  Alle kunder
Emne Nettverk, Oppdatere systemprogram
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av  funksjonalitet
og sikkerhet
Påvirkning  brukere Totalt 15 minutter nedetid, fordelt på tre perioder
Disse lokasjoner blir berørt:
HA-FG80E-Rollsloekken
HA-fg60d-Ajerbhg-01
HA-fg60d-Ajerhagan43-01
HA-fg60d-Ankerloekkenbhg-01
HA-fg60d-Ankerskogenbhg-01
HA-fg60d-Basarbygget-01
HA-fg60d-BoligSentEnerhaugv11-01
HA-fg60d-BoligVangElverhoey-01
HA-fg60d-BoligVangHellevn28-01
HA-fg60d-BoligVangOeverenga-01
HA-fg60d-BoligVangSvegutua100-01
HA-fg60d-BoligVestFurubergvn165-01
HA-fg60d-BoligVestFurubergvn167-01
HA-fg60d-BoligVestVn81-01
HA-fg60d-FrivilligsentralenHamar-01
HA-fg60d-Furubergetbhg-01
HA-fg60d-HIPPT-01
HA-fg60d-HamarBrannstasjon-01
HA-fg60d-HamarKatedralsk-01
HA-fg60d-HamarNatursk-01
HA-fg60d-Hamardomkirke-01
HA-fg60d-Hamarkrematorium-01
HA-fg60d-Hedmarklandbruk-01
HA-fg60d-Hempabhg-01
HA-fg60d-Holbhg-01
HA-fg60d-Ingebergbhg-01
HA-fg60d-Joensrudloekkabhg-01
HA-fg60d-Klukstuen-01
HA-fg60d-Kronborgbhg-01
HA-fg60d-LegekontorHamarfengsel-01
HA-fg60d-Lovisenbergbhg-01
HA-fg60d-LundboBarnehage-01
HA-fg60d-Martoddenbhg-01
HA-fg60d-MidtbyenParkGronnegt85-01
HA-fg60d-OevreVangkirke-01
HA-fg60d-Prestrudbhg-01
HA-fg60d-ROPVangsvn121-01
HA-fg60d-Sigurdjarlsgate25-01
HA-fg60d-Skramstadbhg-01
HA-fg60d-Slemsrudbhg-01
HA-fg60d-StorhamarVGSHelseS-01
HA-fg60d-Storhamarhallen-01
HA-fg60d-Triangelgaarden-01
HA-fg60d-VOOlsrud-01
HA-fg60d-Vaktmestersentralen-01
HA-fg60d-Vangkirke-01
HA-fg60d-boligsentrumMP31-01
HA-fg60d-vangbib-01
HA-fg80e-Solvangsk-01
HA-fg60d-KinoVoksen-01
Etter 20:00:
HA-fg60d-Ankerskogensvoemmehall-01
Start 04.05.2021 18:00
Slutt 04.05.2021 22:00
ID 719  Kongsvinger kommune
Emne Fagprogram Acos Websak oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til Websak8 og  Websak+
Påvirkning  brukere Acos  med alle tjenester vil være  utilgjengelig i
Perioden for Kongsvinger
Start 05.05.2021 07:00
Slutt 06.05.2021 23:00
ID 870  Kongsvinger
Emne Sentral drift, Web tjenester,  endring
Beskrivelse fjerne  ubrukte domener
kongsvingerskolene.no og kongsvingerbarnehagene.no
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for  brukere
Start 05.05.2021 08:00
Slutt
ID 875  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram Gerica, Oppgradering
Beskrivelse eLås, ny versjon, støtter Android 10
Påvirkning  brukere LMP og ELås vil være sporadisk  utilgjengelig  i
Perioden. eLås må registreres på nytt på telefonen.
Beskrivelse på PDF er sendt brukerne
Start 05.05.2021 10:00
Slutt 05.05.2021 16:00
ID 871  Alle kunder
Emne Sentral drift , brannmur, bedre  sikkerhet
Beskrivelse Blokkere kommunikasjon mot Tor-nettverk
Påvirkning  brukere Tor exit nodes blir utilgjengelig. Ingen kjente
tjenester påvirkes
Start 06.05.2021 10:00
Slutt 07.05.2021 10:00
ID 888  Alle kunder
Emne Fagprogram Visma Flyt Timeplan, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering av  database i løsningen
Påvirkning  brukere Utilgjengelig hele perioden
noe Ustabilitet kan oppleves uke 19
Start 07.05.2021 20:00
Slutt 08.05.2021 23:59

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 30/4 2021 kl 09:33
  • Til: 10/5 2021 kl 00:00
Hedmark IKT