Planlagt vedlikehold 29. nov – 5.desember

ID 1265  Alle kunder
Emne Sentral drift, Kapasitet, utvide lagring
Beskrivelse Nye  disker installeres
Påvirkning  brukere Noe redusert ytelse  deler av perioden for
Acos Websak
Møteportaler
Aivo
Visma Enterprise
Komtek
EQS
GAT
Gemini VA
Corporater
Navision
Visma Flyvo
Start 30.11.2021 18:00
Slutt 02.12.2021 09:00
ID 1208  Alle kunder
Emne Nettverk, brannmur, rutinemessig sjekk av  redundans
Beskrivelse Restart og  test av redundans  for ytre og indre brannmur
Påvirkning  brukere Korte brudd   i perioden
Start 30.11.2021 21:30
Slutt 30.11.2021 23:00
ID 1254  Hamar kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nett, Planlagt vedlikehold
Beskrivelse Uspesifisert planlagt vedlikehold
Påvirkning  brukere Estimert  6 timers nedetid for følgende steder:
Casa Blanca bygg Stortorget
Hempa barnehage Hamar
Legekontoret Fengselet
Trafikktellepunkt, Vangsvegen
Basarbygningen
Rollsløkken skole
Start 02.12.2021 00:00
Slutt 02.12.2021 06:00
ID 1213  Alle kunder
Emne Nettverk, Norsk Helsenett , planlagt vedlikehold
Beskrivelse Vi har mottatt varsel om planlagt teknisk vedlikehold
av samband
Påvirkning  brukere Alt samband mot NHN blir utilgjengelig ca 10 minutter
I løpet av perioden.
Start 02.12.2021 00:15
Slutt 02.12.2021 05:45
ID 1190  Alle kunder
Emne Sentral drift, nettverk,  bytte  gammelt kjerneutstyr
Beskrivelse Switcher må byttes  pga alder og  utgått leverandørstøtte
Påvirkning  brukere Det vil bli korte brudd som påvirker alle brukere
Start 04.12.2021 09:00
Slutt 04.12.2021 14:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 26/11 2021 kl 08:24
  • Til: 6/12 2021 kl 00:00
Hedmark IKT