Planlagt vedlikehold 29.mars – 11. april

Det er «frys»-periode for planlagt vedlikehold

Fra og med 26. mars   til og med 5. april. I denne perioden vil vi kun utføre endringer for å rette kritiske feil.

Annet vedlikehold  må i denne perioden vurderes særskilt med  hensyn til  mulige konsekvenser  både ved å utføre, og  ved ikke å utføre.

Planlagt vedlikehold fra  6. april – 11. april:

ID 828  HIKT
Emne Styring Virtuell  løsning, oppgradering (Vcenter)
Beskrivelse Rutinemessig bedring av  sikkerhet og  funksjonaltet
Påvirkning  brukere Ingen på virkning.
Start 06.04.2021 kl 18:00
Slutt 06.04.2021 kl 19:30
ID 832  HIKT
Emne Lagringsløsning,   Konfigurering og klargjøring  ny løsning
Beskrivelse Klargjøring før flytting av data
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning
Start 06.04.2021 kl 18:00
Slutt 06.04.2021 kl 21:30
ID 834  Kongsvinger, Grue,Nord- Sør-Odal, Hias
Emne Visma Enterprise  og Concept oppgradering
Beskrivelse Oppgradere Concept, HRM, Startside og Ehandel
Påvirkning  brukere Løser problem med utkasting  fra HRM
i forbindelse med kjøring av  lønnsslipper.
Visma Enterprise blir utilgjengelig i perioden.
Start 07.04.2021 kl 16:00
Slutt 07.04.2021 kl 17:30

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 26/3 2021 kl 08:56
  • Til: 12/4 2021 kl 00:00
Hedmark IKT