Planlagt vedlikehold 28. – 4. oktober

ID 304  Stange Kommune, SKB
Emne Ny løsning for sikkerprint
Beskrivelse Alle Canon (sikkerprint) maskiner , blir flyttet til ny løsning
Påvirkning  brukere Etter flytting må alle benytte sikkerprint-kort for å hente sine utskrifter til sikkerprint. Informasjon er gitt til alle berørte  i egen epost
Start 29.09.2020 07:00
Slutt 01.10.2020 15:30
ID 398 Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering sentral tjeneste
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering på terminalserver miljø (Citrix)
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning
Start 29.09.2020 10:00
Slutt 30.09.2020 10:00
ID 256  Kongsvinger, Grue,Nord-Odal, Sør-Odal kommune
Emne Flytting av HsPro til ny tjener
Beskrivelse Klargjøring for oppgradering til ny versjon
Påvirkning  brukere HsPro blir utilgjengelig i perioden for nevnte kunder.
Start 29.09.2020 18:00
Slutt 29.09.2020 21:00
ID 394  Alle kunder
Emne Bytte sentral nettverkkomponent
Beskrivelse Feilretting av nettverksproblem
Påvirkning  brukere Berører alle lokasjoner .  Det vil bli nedetid og ustabilt nett for alle brukere i hele, eller deler av perioden.
Start 29.09.2020 21:30
Slutt 29.09.2020 23:59
ID 364  Alle kunder – Elever.
Emne Fjerne regel «Password never expires» på alle elever.
Beskrivelse Sikkerhetsmessig vurdering fra sikkerhetsråd.
Påvirkning  brukere Ny passordregel for elever må følges ved bytte av passord.
Alle elever bør ha bytte passord før 1. oktober, slik
at det ikke blir veldig mange utgåtte passord samtidig.
Mer informasjon er gitt  til skoleledere.
Start 07.09.2020 08:00
Slutt 01.10.2010 00:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 25/9 2020 kl 10:00
  • Til: 5/10 2020 kl 00:00
Hedmark IKT