Planlagt vedlikehold 27. september -3. oktober

ID 1114  Alle kunder
Emne Telefoni, Sentral, feilretting
Beskrivelse Skifte defekte deler på sentral på Kjonerud
Påvirkning  brukere Alle IP telefonapparat (faste telefoner) blir ute av drift
og kan oppleve forstyrrelser ca en time , 1600 – 1700
Start 27.09.2021 16:00
Slutt 27.09.2021 18:00
ID 1138  Alle kunder
Emne Nettverk, tråløst nett, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering av Aruba-løsning til ny versjon, 8.7.1.5
Påvirkning  brukere Korte brudd og noe forstyrrelser på trådløst nett
i perioden.
Start 28.09.2021 16:00
Slutt 28.09.2021 23:00
ID 1129  Alle kunder
Emne Sentral drift, administrasjon nettbrett, oppgradering
Beskrivelse Patch til Workspace one, bedret funksjonalitet
Påvirkning  brukere Tanking av nettbrett og nedlasting av app’er
vil være utilgjengelig i perioden
Start 28.09.2021 18:00
Slutt 28.09.2021 20:00
ID 1133   Grue, Hamar, Løten, Stange, Sør-Odal, Hias, Kf, Hikt
Emne Sentral drift, lagring,  utvide kapasitet
Beskrivelse Utvide filområder for å øke kapasitet
Påvirkning  brukere K: disk for alle nevnte kunder, vil få en nedetid på
5 minuttere i  perioden hvor lagring til avdelingsområdet
blir utilgjengelig
Start 28.09.2021 18:00
Slutt 28.09.2021 18:30
ID 1076, 1077, 1078, 1081

Grue, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger

Emne Fagprogram Acos Interact oppgraderes
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon 2.30, pga endring i ID-porten
Påvirkning  brukere Modul Acos Interact vil være utilgjengelig i perioden
Start 29.09.2021 08:00
Slutt 29.09.2021 16:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 24/9 2021 kl 12:30
  • Til: 4/10 2021 kl 00:00
Hedmark IKT